Հիմնական Ծառայություններ

Ապահով և հուսալի ծառայություններ

ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ունենալով ավելի քան 10 տարվա փորձ և հանդիսանալով արտադրող՝ տիրապետում ենք գեներատորների վերաբերյալ խորքային գիտելիքների, ինչը նպաստում է մատուցվող ծառայության բարձր որակին, արագությանը և գին-որակ օպտիմալ հարաբերակցությանը:

ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Մենք առաջարկում ենք դիզելային գեներատորների վարձակալություն 12-320կՎ հզորությամբ։ Բոլոր գեներատորները կարող են լինել հոսանքի հիմնական աղբյուր և հուսալիորեն ապահովել ցանկացած նշանակության օբյեկտի անխափան էլեկտրամատակարարումը։

ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Մեր ընկերությունը կատարում է դիզելային գեներատորների ամբողջական վերանորոգում(մեխանիկական, էլեկտրական հանգույցներ, մետաղական իրան և արտաքին տեսք)։

ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ , ՄՈՆՏԱԺ , ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ

Կատարում ենք ցանկացած գեներատորների տեղադրում, մոնտաժ և ավտոմատացում։ Աշխատելով ավելի քան 10 տարի այս ոլորտում և հանդիսանալով արտադրող՝ տիրապետում ենք գեներատորների վերաբերյալ խորքային գիտելիքների

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ

Մեր բազայում առկա են պահեստամասեր և ծախսվող նյութեր (յուղ, անտիֆրիզ, ֆիլտրեր)։ Առկա են պահեստամասեր մեխանիկական և էլեկտրական մասերը փոխարինելու կամ վերանորոգելու համար։

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ունենալով ավելի քան 10 տարվա փորձ և հանդիսանալով արտադրող՝ տիրապետում ենք գեներատորների վերաբերյալ խորքային գիտելիքների, ինչը նպաստում է մատուցվող ծառայության բարձր որակին, արագությանը և գին-որակ օպտիմալ հարաբերակցությանը: